ลงทะเบียน
ประเภทผู้ถือหุ้น      
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์โทร*
อีเมล์ *
เลขบัญชี *
เลขที่บัตรประชาชน *
บัตรประชาชน *

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

ศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หลังจาก เจ้าหน้าลงทะเบียน ทางเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ทำการตรวจสอบและ "อนุมัติ"
หลังจาก อนุมัติ >> ระบบจะส่ง ลิงค์และข้อมูลการเข้าประชุม ให้ทาง e-Mail ที่ลงทะเบียน