ลงทะเบียน
ประเภทผู้ถือหุ้น      
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์โทร*
อีเมล์ *
เลขบัญชี *
เลขที่บัตรประชาชน *
บัตรประชาชน *

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

พฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น.

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

หลังจาก เจ้าหน้าลงทะเบียน ทางเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ทำการตรวจสอบและ "อนุมัติ"
หลังจาก อนุมัติ >> ระบบจะส่ง ลิงค์และข้อมูลการเข้าประชุม ให้ทาง e-Mail ที่ลงทะเบียน