ลงทะเบียน
ประเภทผู้ถือหุ้น      
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์โทร*
อีเมล์ *
เลขบัญชี *
เลขที่บัตรประชาชน *
บัตรประชาชน *

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

จันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หลังจาก เจ้าหน้าลงทะเบียน ทางเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ทำการตรวจสอบและ "อนุมัติ"
หลังจาก อนุมัติ >> ระบบจะส่ง ลิงค์และข้อมูลการเข้าประชุม ให้ทาง e-Mail ที่ลงทะเบียน