ลงทะเบียน
ประเภทผู้ถือหน่วย      
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์โทร*
อีเมล์ *
เลขบัญชี *
เลขที่บัตรประชาชน *
บัตรประชาชน *

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

อังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.

หลังจาก เจ้าหน้าลงทะเบียน ทางเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ทำการตรวจสอบและ "อนุมัติ"
หลังจาก อนุมัติ >> ระบบจะส่ง ลิงค์และข้อมูลการเข้าประชุม ให้ทาง e-Mail ที่ลงทะเบียน