บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการการจัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode System  เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยรองรับทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการประชุม  การเป็นสื่อกลางในการประสานรูปแบบการจัดการประชุม  และในวันประชุม การเตรียมเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียน  การนับคะแนน พิธีกรดำเนินการประชุม การจัดทำสคิบการประชุม การถ่ายทอดสด การบันทึกเทป และถ่ายภาพนิ่ง เป็นต้น

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นมมากกว่า 4 ปี และมีบริษัทจดทะเบียน ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการอย่างต่อเนื่องในทุกปี  และเราเชื่อมั่นว่าเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าใจทุกขั้นตอนในการจัดประชุมได้เป็นอย่างดี   และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโปรแกรม AFF  ได้มีการพัฒนาทั้งในด้านระบบการจัดประชุมเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และสามารถรองรับเงื่อนไขในการประชุมเพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ในปี 2562  บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด ได้ขยายธุรกิจ โดยการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่น เพื่อดำเนินการจัดงานประชุมและสัมมนา ในรูปแบบต่าง ๆ อันได้แก่ การสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์แบบ Virtual ภายใต้คอนเซ็ป Battle Strategy ที่กำลังได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน